Svet-Stranek.cz
Nezávazné úvahy na téma antigravitace a gravitace
ANTIGRAVITACE

články:Nezávazné úvahy na téma antigravitace a gravitace

články

Články a novinky k tématu.
07.02.2011 Teslovo auto poháněné éterem

Zajímavý článek, génius Nikola Tesla a jeho vynález, který může změnit svět najdete na
http://news.branyvnimani.cz/index.php?article_id=8 575

07.02.2011 GRAVITACE

Gravitační interakce je jediná interakce, která působí na všechny objekty ve Vesmíru. Není výběrová. Jde o interakci, která v současnosti dominantně určuje strukturu Vesmíru. První velké úspěchy při poznání gravitace slavil Isaac Newton. Objevil universální gravitační zákon, podle kterého padají předměty na Zemi, pohybuje se Měsíc kolem Země, planety kolem Slunce a kterým se řídí i ohromné hvězdné ostrovy.

Newtonův gravitační zákon selhává při silných polích a vysokých rychlostech částic. Není v něm zabudována rychlost šíření interakce a není relativistický. Dnešní obecná relativita pracuje s časoprostorem, který tělesa svou přítomností zakřivují a v tomto zakřiveném časoprostoru se pohybují po nejrovnějších možných drahách. Nové pojetí gravitace předpovídá mnohé nové jevy: dráhy těles kolem hmotného centra již nejsou elipsy, světlo se v křivém časoprostoru ohýbá, existují gravitační čočky, existují zkolabované hvězdy - černé díry, Vesmír jako celek expanduje a tělesa s nenulovým kvadrupólovým momentem vyzařují gravitační vlny. Na sklonku 20. století se potvrdila většina těchto předpovědí a připravují se grandiózní experimenty pro potvrzení zbývajících ...

Převzato ze stránek: http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/gravitace/inde x.html

07.02.2011 Má člověk plán na nový antigravitační pohon?

Konečně někdo prokázal že gravitaci lze vytvořit i uměle, asi končí hra z magnety. Najdete na stránkách:
http://news.branyvnimani.cz/?article_id=8572

07.02.2011 Kvantová levitace

Důležitý objev na poli kvantové fyziky. Článek najdete http://news.branyvnimani.cz/?article_id=8572