Svet-Stranek.cz
Nezávazné úvahy na téma antigravitace a gravitace
ANTIGRAVITACE

diskuze:Nezávazné úvahy na téma antigravitace a gravitace

diskuze

Jak vzniká gravitace?
Jak definovat antigravitaci?
jméno / nick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
otevřít smajllíky
odeslat
24. května 2020 v 17:17
Sedim si tak u PC
A pokud de o gravitaci a antigravitaci tak nejlepší uvaha je piramidový magnetický prak miramidy by snad měli ještě fungovat na každou stranu piramidy připojíš magnet na každé spodní straně základny zapojíš magnet a pohonem z lodni nabiješ magnety přes vršek piramidy které ti pomohou vzlétnout.
24. května 2020 v 17:10
Sedim si tak u PC
Sedim si tak u pc a napsane mě hmota x prostor + energie * pohyb napadlo to taky někoho ?
28. ledna 2020 v 15:36
Wendy
Všechno co se zde píše je zajímavé. Jak vědecky vysvětlíte cestu duše, která je věčná, sbírá informace, vyvíjí se. Je zde spojení se zemí a zároveň nebem. Nikdo zde ještě nenapsal úvahu o existenci jiné sluneční soustavy a jak bychom se tam dostali, když lidský život je tak krátký.
2. března 2019 v 23:02
Tojetajny
Nějaká další diskuzní stránka kde se probiraji teorie a věda?
2. března 2019 v 22:58
Tojetajny
Antigravitaci definujeme tak ze uděláme protiklad definice gravitace
2. března 2019 v 22:57
Tojetajny
Leszeku antigravitace je podle mně to ze se úplně odpoutas od gravitace ale pokud to beres podle nazvu tak by to davalo smysl
31. července 2018 v 15:10
Leszek
Jak překonat zemskou gravitaci aniž bychom k tomu využívali atmosféru? Asi vím jak na to.... Teoreticky. Myslím že je potřeba pouze silný excentr, který bude působit proti směru gravitace. Nedělám si legraci, zkusí někdo nad tím popřemýšlet?
16. dubna 2017 v 21:13
váleček
Postupně jsem došel k názoru že by gravitace mohla být tlak nově vznikajícího prostoru který stále vzniká ne tím že by expandoval a prostorová síť řídla,ale tím že by se sít prostoru zahušťovala o nově vzniklé body kvantového prostoru.
Tím by se vysvětlilo rozpínámí vesmíru a pohyb galaxií zdánlivě nadsvětelnou rychlostí aniž by byla narušena teorie relativity.
Všechna hmota je tímto tlakem obklopena a tím tlačena k sobě a protože ve velkých rozměrech tento tlak není homogení tak i unášena směrem vektoru tlaku.
Protože hmota unášená gravitačním tokem vlastně nezrychluje, protože vlastně padá volným pádem a tím vlasně vůči prostoru který je v pohybu nezrychluje ale zpomaluje až se rychlost prostoru a hmoty sjednotí nedochází k žádnému rozporu z žádnými známými fyzikálními zákony.
5. května 2016 v 18:54
daniela
Něco jsem o tom četl zde http://www.24poradna.eu
3. března 2016 v 22:20
HH
A co se na to podívat takhle. Gravitace je pouze důsledek elektrostatických sil a gravitační přitahování částic (hmoty) je důsledkem zůstatkové síly po vzájemném vynulování (vyrušení) elektrostatických silových účinků částic. Nikdo asi doposud nezměřil jak se gravitačně přitahují dva protony a nebo dva elektrony, pokud se současně i odpouzují elektrostaticky. Taky i proto, že gravitační přitahování je při velikosti elektrostatické síly zanedbatelné a není prakticky u tak málo hmotných částic měřitelné. Pokud si představíte libovolné množství částic s elektrickým nábojem (mám na mysli přibližně stejný počet částic s kladným a záporným nábojem), tak se tyto částice vždy uspořádají tak, že se budou nakonec přitahovat. Je potom jen otázkou jejich množství a vzdálenosti jakými silami na sebe budou působit.
17. února 2016 v 20:31
vicky79
Nejsme k zemi přitahováni ale tlačeni.Otočením tohoto faktu vedlo k nepochopení a vlastně i k nepoznání či neobjevení gravitace jako podstaty takové.
Nejsem sám kdo to tvrdí.
http://briasky.blog.idnes.cz/c/344775/Omyl-Isaaca- Newtona-a-Alberta-Einsteina-gravitace-6.html
http://reciprocni-fyzika.webnode.cz/a5-kapitola/
A takto můžu pokračovat
14. srpna 2015 v 21:27
zahid
Vaše představa prostě vynikající Vlk z wall street torrent http://downloadcenter.cz/vlk-z-wall-street-torrent .html
19. července 2015 v 00:56
valeček
U těchto pohonů nejde ani tak o gravitaci jako o vytvoření setrvačnosti v hmotě letounu žádaným směrem.Položte si otázku čím se liší struktura hmoty která má setrvačný moment určitým směrem od klidové struktury hmoty bez setrvačného momentu.
Setrvačnost se podle mne projevuje ve struktuře hmoty orientací spinů částic bez náboje v jádru atomu(kvarky?) na rozdíl od magnetického pole které orientuje zřejmě spin elektronů v obalu atomu.
1. června 2015 v 07:15
Darius
Čermák píše: http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/464273/pouzival y-snad-minule-pozemske-civilizace-iontovy-motor.ht ml
Také jsem si všiml, že starověké civilizace používaly těžké kovy k pohonu svých vznášedel. Myslím ale, že princip "motoru" (spíš antigravitačního zařízení - kvantového levitačního zdvíhače) byl jiný. Např. silným roztočením rotoru s těžkým kovem může teoreticky při určité obvodové rychlosti dojít k vydělení motoru z podkladového časoprostoru, tedy ke vzniku bubliny paralelního časoprostoru, jejímž vlivem mohla být narušena gravitační síla, případně i získán tah libovolným směrem. V malém bylo podobné odstínění gravitace získáno pomocí supervodivých, hluboce zmražených materiálů. Gravitaci lze popsat strukturou prostoru (jeho zakřivením). To je podstatou Einsteinovy obecné teorie relativity. Nelze také vyloučit možnost definovat gravitaci jako formální (morfickorezonanční) pole hmotnosti, tedy s využitím reálného či modelového hyperprostoru. V prvním případě by šlo gravitaci ovlivňovat změnou struktury časoprostoru, jeho zakřivováním (např. pomocí kvantového zdvíhače), ve druhém řízenou interferencí v hyperprostoru obrazů a vzorů morfické rezonance (to zjevně instinktivně ovládají levitující lidé při změněném vědomí - ve 4. stupni hypnózy). Operace v hyperprostoru morfické rezonance je možné připodobnit k zásahu do HTML-kódu našeho světa.
23. května 2015 v 23:42
váleček
Atomy se nerozpadnou a drží při sobě protože všechny sousedící atomy vzájemně sdílí elektrony (princip elektrochemické vazby). Elektrony ve skutečnosti neobíhají jádro (Bohrův model) ale tato analogie se stále používá protože se takto nejlépe vysvětlují energetické hladiny elektronů které jsou v různých sférách (energetických orbitech).Elektrony tu vlastně ani tak docela nejsou částicemi ale spíše vlnovým polem. Částicemi se stávají (zhmotní se) až když je z atomu vytrhneme. Do té doby jsou doslova všude a nikde (princip kvantové neurčitosti). Pokud jde o to proč jsou stabilní jádra atomů a stejný náboj protonů který způsobuje jejich odpuzování je nerozbije je to tím že mezi sousedními protony je neutron jako separátor který tyto síly odstíní. Podobný princip se asi uplatňuje i v elementárních částicích které vlastně ani nejsou elementární. Úlohu separátoru v protonech a neutronech které jsou z kvaků s nábojem 1/3 a 2/3 hrají neutrina.
Pokud jde o permanentní magnety svou polaritu získávají trvalou orientací spinů části elektronů,-elektomagnetický princip.
A v černé díře už žádné elektrony nejsou, už v mnohem méně hmotné neutronové hvězdě se elektrony sloučí s protony na neutrony a žádné atomy tam už nejsou, zjednodušeně zbyl jen jediný gigantický neutron.
No a v černé díře se zhroutí i ten neutron, tedy jeho prakticky "prázdná konstrukce" asi jako nafukovací balónek.No ono se tu vlastně zhroutí i to čemu říkáme "prázdný prostor" a měřit tu cokoli ani nemá smysl protože tu ani neexistuje "metr" kterým by se dalo měřit.
Jo a gravitace je nepolární a rozhodně není podobná polárnímu magnetickému poli a to ani náhodou. Účinky gravitace se však k nerozeznání podobají účinkům zrychlení vyvolaného například raketovým motorem nebo i jinak.
Zajímavá je otázka jakým způsobem se akumuluje takzvaná "setrvačná síla" v pohybující se hmotě. Fuguje li setrvačnost a Gravitace na stejném principu pak musí setrvačnost vytvořit něco jako jednosměrně více propustný tunel v
18. prosince 2014 v 23:08
andrej1
Gravitace:co to vlastně gravitace je?Každé těleso přitahuje to druhé a působí na něj,ale jak?Nikdo to vlastně pořádně neví.Čím má těleso větší hmotnos ,tak je jeho gravitace větší a kolem sebe zakřivuje prostor,jako by kolem sebe vytvářel bublinu.Co však toto vytváří?MUSÍM NATO PŘIJÍT! 24.září 2014 Atom se skládá z protonů a neutronů,to je jeho jádro,kolem lítají elektrony.Každej prvek však je jinej,jinej počet elektronů,má toto vliv na gravitaci?,asi jo.Každej elektron má hodnotu MÍNUS.Kladné náboje se odpuzují a záporná taky a přesto tělesa drží pohromsdě.Příklady jsou magnety.Proč se tedy tělesa nerospadnou?Co je drží pohromadě,proč se nerozletí.Musí vnich působit přitažlivost! Vysvětlení je snad to,že atomy jsou tak malé a mazi nima vlastně velké vzdálenosti.Černé díry ve vesmíru to vlastně dokazujou,jejich hustota je velká,tím pádem vzdálenosti mezi atomama se zkracuje.Tak se dostávám znovu k tomu,že nevím zase co to ta GRAVITACE je.Černá díra má takovou přitažlivost,že zní nic neunikne.Jak je ale možné,že drží pohromadě?Elektrony se musej odpuzovat,co pak je to za sílu,energii?,že by to bylo tím, jak ta díra rotuje?CHová se gravitace jako magnet nebo nééé. 27.září 2014 Myslím,že gravitace neexistuje,špatně si jí vykládáme.Podle toho jak se kreslí je to nemožné.Kreslej se všelijaké trychtýře a prej je to zakřivení prostoru.Zakřívení existuje ,to se dá dokázat,ale jak vzniká.Podle mě je tím,že každé těleso které vznikne v prostoru ten prostor rostáhne,jako když vemete gumovej míč (celí z gumy) a do něj strčíte nějakou kouli.Na tu kouli bude tlačit guma ze všech stran,ke středu.Celej vesmír je prostoupenej prostorovou hmotou a to je ta síla, to je gravitace.Temná hmota je všude v prostoru a kdyždé těleso vlastně zabírá místo prostoru.Čím větší těleso,tím naněj působí větší tlak prostorové hmoty.Temná hmota je u vekého tělesa tak shuštěná,že se prostor zakřivuje a to nemluvím u černejch děr.Tam je prostor tak zhuštěnej, že žádná částice nemá síl
7. listopadu 2014 v 18:36
???
Co takhle gravitace stlačí hmotu ( = černá díra) ta se tlakem gravitace změní na páry částice - antičástice . Je li jejich energie vyšší než energie bodů prostoru( bod prostoru je stav vznikajících a zanikajících párů částice -antičástice) černé díry je hmota " vtlačena" do prostoru jako nový bod prostoru. Gravitace tak"oddálí" hmotu od sebe zrychlí rozpínání prostoru - sníží hmotnost černé díry+ zvýší její rozměr = sníží unikovou rychlost až pod rychlost světla a BUM
7. listopadu 2014 v 18:24
???
?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   další > | na konec >>