Svet-Stranek.cz
Nezávazné úvahy na téma antigravitace a gravitace
ANTIGRAVITACE

diskuze:Nezávazné úvahy na téma antigravitace a gravitace

diskuze

Jak vzniká gravitace?
Jak definovat antigravitaci?
jméno / nick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
otevřít smajllíky
19. února 2011 v 19:09
TRICode dolphine 9
1. KAŽDÝ SI DOKÁŽE PŘEDSTAVIT SETRVAČNÍK. Osa o určité délce a těleso setrvačníku svírající s osou úhel 90°. Každý ví že setrvačník může být nehybný nebo rotující kolem osy procházející jeho středem. Ale co se děje uprostřed osy a kam až fakticky sahají jejich siločáry, odkud a kam visí, kde začínají a kde končí, a.t.d.

Kdybychom v dvourozměrném rozměru definovali položenou osu a pak tento dvourozměrný prostor kolem této osy chtěli roztočit, pak potřebujeme třetí rozměr a jestli se pouze prostor začne kolem osy navíjet, opět vynutí třetí rozměr. První rozměr je tedy faktický bod jehož vlastnosti se liší od vlastností jeho okolí. Pak není nemožné uvažovat i v úrovních 4, 5, atd rozměrů ale naše uvažování byť samo duální (ano-ne) dobře chápe jen Bod, Úsečku, Trojrozměrné objekty (složené z bodů, úseček a.t.d). Čtvrtý rozměr je již pro většinu lidí těžko představitelný, ale to je vedlejší. Pokud bych žertoval, řekl bych že čtvrtý rozměr je elektromagnetismus, je zároveň všude a nikde - nesáhneš si na něj než přes měď železo či speciální měřicí přístroje, nebo při jeho přirozené kumulaci viz blesk.
Buddhistický mnich by ti řekl že oheň je také vždy a všude, jde jen o to, jsou-li pro něj vhodné podmínky. Říká tím že pokud podmínky jsou, pak jsou relativně rovnoměrně rozloženy dokud jejich stav není změněn, což umíme ovládat - kontrolovat, zapálit - uhasit.

Pokud jsou podmínky nestabilní, pak jednotlivé molekuly elektrony pozitrony spiny a nevím co ještě, vykonávají pohyby kdy hledají jak se uspořádat či vyrušit. Tady bych hledal vznik základního pohybu. Jakmile se tyto ustálí, říkáme tomu stabilní stav a buddhista ti s úsměvem oznámí že věci jsou v rovnováze. Když nejsou, nějak se to projeví. Pokud lze uvádět do řízeného nestabilního stavu za účelem odebírání volné energie, spalování a.t.d. pak je třeba umět si definovat co a kam chci převádět a tomu podřídit uvažování a následnou konstrukci převodníku. I blesk se snaží dosáhnout lákadla protipólu co nejkratší
18. února 2011 v 14:51
TRICode dolphine 9
vzhledem k tomu že začíná docházet k nekontrolovatelnému průniku mezer které narušují funkční kontinuitu, tak tohle opravdu ne !!!!! po7

pouštím ho svisle

w
w
w
.
p
r
o
c
h
l
a
p
a
.
c
z
/
a
n
t
i
g
r
a
v
i
t
a
c
n
i
-
a
u
t
o
.
h
t
m
l
18. února 2011 v 14:45
TRICode dolphine 9
Teď zase dosesral " htm l" pošesté

http://
www.prochlapa.cz/antigravitacni-auto.html
18. února 2011 v 14:43
TRICode dolphine 9
Takže popáté

http://

www.prochlapa.cz/antigravitacni-auto.html
18. února 2011 v 14:42
TRICode dolphine 9
Takže počtvrté ne -a uto ale auto ty vymačtěný voknovo pračkovo house

http://www.prochlapa.cz/antigravitacni-auto.html
18. února 2011 v 14:40
TRICode dolphine 9
18. února 2011 v 14:39
TRICode dolphine 9
Takže znovu.....

http://www.prochlapa.cz/antigravitacni-auto.html

Bylo vloženo Ctrl+c\v kopie ze zdroje přes mezipaměť a po odeslání se objevilo..cni-a uto.h...
?????
18. února 2011 v 14:35
TRICode dolphine 9
18. února 2011 v 07:56
TRICode dolphine 9
opět to nesežral celé a něco ukradl
18. února 2011 v 07:52
TRICode dolphine 9
K těm hmotnostem. Kilogramový setrvačník bez ohledu na rychlost kterou se otáčí váží stále jeden kilogram. Při otáčkách mimo naše možnosti se nejspíš opravdu překlopí na soustřednou a mělo by to i svou logiku. přece tu energii co už v sobě má nevyhodí na destrukci roztrhání se. Dokonce by mohl být při rotaci lehčí, díky odevzdávání části odstředivé energie okolí, ale to by se muselo zvážit poctivě a ve vakuové komoře. Tohle je jen předpoklad a nelze s ním pracovat jako s použitelnou informací, nicméně i kdyby tam byla měřitelná odchylka nebude očividně zmiňovaná odchylka vykazovat využitelné hodnoty takže to lze zařadit spíše do součtu ztrát na zařízení. Energie v čase vložená k dosažení mezních otáček je vždy větší než energie kterou můžemez této rotující hmotnosti získat zpět. Jediný způsob jak se dostat k této energii okamžitě je nechat rotor roztrhnout a získáte tak v nejlepším případě pouze dvě nezávislé poloviny vzdalující se od sebe rychlostí úměrnou kinetické energii do nich vložené.
Hmotnost která chce trhat je odstředivá ale je opět úměrná materiálu a hmotnosti rotoru.
Plastové CD se také roztrhá ale vzhledem k jeho nízké vlastní hmotnosti je problém docílit nárůstu hmotnosti a tudíž se tak stane až při mnohem vyšší rychlosti než u tělesa stejně velkého ale vyšší vlastní hmotností. Jenže toto jsou neproduktivní odbočky o vlastnostech materiálů. Až roztočíte tak snadno jak říkáte nějaký setrvačník a pak z něj budete odčerpávat přebytečnou narostlou hmotnost - tak můžete Klausovi a jiným propagátorům jádra říct aby šli ty Temelíny vypnout a táhli odkud přišli. Setrvačník - ss_Elektromotor_dynamo - Baterie - Měřící přístroje A\V - Změř kolik ampér voltů vložíš k dosažení otáček, odpoj a do zátěže změř kolik získáš zpátky. Naučíš se zákon o zachování energie a počítat ztráty. Nárůst hmotnosti je sice dosažitelný ale i kdyby se roztrhly a předaly po roztržení energii do lineární nikoli cirkulační opět nezískáš víc. Na ose ho máš "DOMA" a pod kontrolou, m
18. února 2011 v 07:44
TRICode dolphine 9
K těm hmotnostem. Kilogramový setrvačník bez ohledu na rychlost kterou se otáčí váží stále jeden kilogram. Při otáčkách mimo

naše možnosti se nejspíš opravdu překlopí na soustřednou a mělo by to i svou logiku. přece tu energii co už v sobě má

nevyhodí na destrukci roztrhání se. Dokonce by mohl být při rotaci lehčí, díky odevzdávání části odstředivé energie okolí,

ale to by se muselo zvážit poctivě a ve vakuové komoře. Tohle je jen předpoklad a nelze s ním pracovat jako s použitelnou

informací, nicméně i kdyby tam byla měřitelná odchylka nebude očividně zmiňovaná odchylka vykazovat využitelné hodnoty takže

to lze zařadit spíše do součtu ztrát na zařízení.
Energie v čase vložená k dosažení mezních otáček je vždy větší než energie kterou můžeme z této rotující hmotnosti získat

zpět. Jediný způsob jak se dostat k této energii okamžitě je nechat rotor roztrhnout a získáte tak v nejlepším případě pouze

dvě nezávislé poloviny vzdalující se od sebe rychlostí úměrnou kinetické energii do nich vložené.
Hmotnost která chce trhat je odstředivá ale je opět úměrná materiálu a hmotnosti rotoru.
Plastové CD se také roztrhá ale vzhledem k jeho nízké vlastní hmotnosti je problém docílit nárůstu hmotnosti a tudíž se tak

stane až při mnohem vyšší rychlosti než u tělesa stejně velkého ale vyšší vlastní hmotností. Jenže toto jsou neproduktivní

odbočky o vlastnostech materiálů. Až roztočíte tak snadno jak říkáte nějaký setrvačník a pak z něj budete odčerpávat

přebytečnou narostlou hmotnost - tak můžete Klausovi a jiným propagátorům jádra říct aby šli ty Temelíny vypnout a táhli

odkud přišli.

Setrvačník - ss_Elektromotor_dynamo - Baterie - Měřící přístroje A\V - Změř kolik ampér voltů vložíš k dosažení otáček, odpoj

a do zátěže změř kolik získáš zpátky. Naučíš se zákon o zachování energie a počítat ztráty. Nárůst hmotnosti je sice

dosažitelný ale i kdyby se roztrhly a předaly po roztržení energii do lineární nikoli cirkulační opě
17. února 2011 v 21:13
TRICode dolphine 9
Vakuum jsem ani nezmiňoval, považuji za samozřejmé, konstrukční tření na obvodu při vyšších obvodových rychlostech o samotný vzduch je samozřejmě ztráta, nestavíme žádné bezlopatkové vrtule ale odstředivé převodníky mechanickou cestou. Magnety jsou k ničemu vůbec se s nimi nemusíte zabývat ale klidně si u nich zůstaňte, třeba dojdete k poznatkům ke kterým já nedojdu. Většina toho co můžete vidět na internetu jsou jen různé mutace dílčích zahlédnutých a lákajících řešení. Je nutné se oprostit a vidět věci v mnoha různých či jiných kontextech, eliminovat mutace, a najít osekané základní vztahy a nestavět paláce na písku.

Albert Einstein vám vzkazuje že správná řešení jsou elegantně jednoduchá a i debilovi na první pohled jasná a nepotřebují berličky že tady teda přišroubujeme tohle a .t.d. Fungují tak jak mají a to ze své podstaty jsou li pochopena správně a neobsahují žádné záludné komplikace.
Je li myšlenka technického řešení správná funguje i nedokonalý model. K magnetismu či elektromagnetismu vám pouze doporučím "uvědomit si" na jakou vzdálenost jsou efektivně schopny vyzařovat, a pohybem v prostoru získáte více z mědi než jakkoliv jinak. Magnety jsou u vysokorychlostních zařízení vhodné do převodovky aby při poruše nedošlo díky pevným propojením ke kompletní mechanické destrukci zařízení.
Až vám bude fungovat co má fungovat pak to poplácejte pomocnými magnety kde chcete
a pokud jste na plotnu HD plácnul magnety které mají svou pevně vloženou sílu tak ta se rotací ani odstředivou silou nijak nezmění takže se pohybujete na rozhraní vytváření podmínek pro levitaci. I kdyby pevný obvod byl ze záporných -Protože kladné by se přitahovaly- a na "řetízkáči" opět záporné, tak aby se odpuzovaly, tak v těsné blízkosti stále musíte překonávat okraje magnetických polí což snižuje účinnost a klade pouze vyšší nároky na vstup energie.
Myslím tím pochopitelně že Okraje s odpuzující silou mají jakoby bezdotykově nadnášet plochu nad nimi kde v dráze jejich výskytu
17. února 2011 v 20:52
PetrPan
Také označení motor a pohon, si v tomto pojetí nejsou rovni.
17. února 2011 v 20:50
PetrPan
odstředivá kinetická síla neodpovídá jako jediná síle vložené. Teleso o hmotnosti 1kg, otáčející se kolem osy ve vzdálenosti 1m rychlostí 100 ot/s. vyprodukuje 10.000 krat větsí hmotnost než samo váží. Ukažte my efektivnější spůsob kumulace síly, při minimálním příkonu.
17. února 2011 v 20:13
TRICode dolphine 9
PS: SEARL generator je kombinací motoru čerpadla a převodníku, zatím co vaše úvahy nemají s motorem nic společného, jde pouze o převodník hmotnosti jiným směrem který nemá až na kumulaci odstředivé hmotnosti která pouze odpovídá energii vložené takže nikdy nic čerpat nebude můžete leda odečítat ztráty na zařízení a neschopnost této aplikace přenést odstředivou energii do pravého úhlu tedy přesměrovat ji souběžně s osou hlavního motoru znamená jediné - %nižší efektivitu než předpokládáte V nejlepším dělícím poměru je účinnost nižší než50% a navíc jste na samé hranici. Taky jsem se spoléhal na nárůst odstředivé hmotnosti a očekával že tudy vede cesta k navyšování efektivity, tedy účinnosti. Postavte si prosím funkční prototyp, jinak se nepohnete z místa a budete se nadále oddávat patentovému snění. Zveřejnit funkční aplikaci mohu klidně okamžitě a jestli se dostanete díky schopnostem své šedé kůry mozkové dál tak časem přejdete od gravitačního vztlaku ke gravitačnímu tahu.
Odmítám být konkrétnější, pracuji a posouvám stále dál.
www.searl efect.com
Hodně úspěchů a méně patentované naivity.
...9
17. února 2011 v 20:13
PetrPan
Mnoho detailu jsem vubec nezmínil a nekolik informací my ještě chybí. Například co se děje s magnetickou silou při takovém urychlení ve vakuu. Zda se bude zvyšovat pouze síla odstředivá a zda se při rychlosti blížící se rychlosti světla nezačne kolotoč zmenšovat, jak tvrdí Enstein. Všechny tyto informace budou asi řešitelné až při testech.
praktickou skoušku již mam za sebou, odnesl to stary HDD a neodimové magnety. Patentovat jsem nechal jen převodník jelikož bez nej to nebude funkční ať se najde jakékoliv řešení pro urychleni a přenos.
Škoda toho textu, těším se na každou myšlenku.
17. února 2011 v 19:43
TRICode dolphine 9
Sice to může být náhoda ale od místa kde jsem začal uvádět konkrétní technologický postup tento postup chybí jako kdyby ho někdo ukradl a pak nemá být člověk v této neokryptofašistické ekonomistiké diktatuře paranoidní. Ekonomismus schovávající se za demokracii je ještě větší zlo než fašismus a komunismus dohromady a to jsem vynechal Mojžíše a starý zákon.
Za ztracené informace - jste na správné cestě jen visíte na dílčím mechanismu ve kterém chcete vidět finální celek. Pracujete ve skutečnosti pouze s hmotností v pohybu a špatně nakloněnou rovinou ale nemáte zdaleka přehled o klíčových pevných bodech konstrukce a
ani si zatím neuvědomujete kam působí ostatní síly. Tech. ve zkratce Skateboard, Kolmo upevnit Vok pánev či Jiné vhodné se stěnami do otevřeného kornoutu, osa horizontálně, ve stejné ose osa ruč. vrtačky , připevnit k desce s pánví rotorem v inkriminovaném bodě, do sklíčidla upnout zátěž a vyladit pracovní bod. Odevzdaná odstředivá energie musí podle vašich úvah pohybovat ve směru gravitaci uhýbající pánve včetně všech pevně spojených dílů. Z předchozího: Kdybych patentoval každou dílčí úvahu tak má patentový 3x větší kartotéku. Jste pouze u dílčího mechanismu a račte si před patentováním ověřit své úvahy na funkčních modelech. Nenamáhal bych se ztrácet čas psaním úvah, od toho je hlava, píši zásadně fakta ne dojmy.
...9
17. února 2011 v 19:15
TRICode dolphine 9
Předchozí článek byl 3x delší a po odeslání skončil u a a a samozřejmě chybí
i signatura ...9 . Znovu to psát nebudu, nesmyslný nefungující internet který dělá co nemá,
ani nenechá kopii někde v mezipaměti už mě dál S... nebude. Popsal jsem Vám kompletní fyzický model vašeho mého zařízení postavitelný z dostupného do dvou HODIN práce.
Nevím kam zmizely dvě třetiny a to těch nejpodstatnějších informací ale s internetem asi také brzo skončím. Nepotřebuji být pořád N..... že odměnou za pozitivní snahu je destrukce.
Asi to dopadne tak že zveřejním funkční gravitační převodník a pak se tady všichni vyvraždíme. Končím s internetem ...9
17. února 2011 v 19:01
TRICode dolphine 9
Vzhledem ke stále přetrvávající nedůvěře v současné stádium vývoje světa - stabilita - nevymahatelnost práva pro tzv. obyčejného občana a vzhledem k veřejnosti média - internetu -
jistě chápete proč, dokud k tomu nebudu mít důvod, nechci zveřejňovat detaily. Přesto Vám v rámci možností naznačím některé klíčové poznatky. Když si představím , při své nedůvěře že nějakému úředníku patentového úřadu předám kompletní dokumentaci a pak nevím co se s těmito informacemi děje, kdo k nim má přístup a.t.d. , tak se spoléhám spíš na to že že tuto technologii raději zveřejním prostřednictvím internetu s tím že ji dávám bezlicenčně k užívání všem lidem a na nich či vládách pak bude totéž - budou muset nacházet regulační mechanismy proti zneužití. Bohužel jsme ve fázi kdy by se na tuto technologii velice ochotně pověsil automobilový průmysl a ve své bezbřehé tuposti a chamtivosti by místo palivových článků které jsou momentálně nejschůdnější cestou k efektivní realizaci, by klidně používal k pohonu motory závislé na ropě, což si nepřeji a neznám způsob jak tomu zabránit.

Musíte prosím pochopit že antigravitační motor není ve skutečnosti "motor". Searlův generátor
pokud skutečně funguje je kombinací motoru a čerpadla - převodníku "volné energie" - a pokud je sekundárním efektem antigravitace, pak je to zatím nejkomplexnější základna a technologický klíčový bod pro další rozvoj. Váš řetízkový kolotoč jsem jako koncepci opustil již asi před 12 lety. Eliminoval jsem všechny potenciální nedostatky a mezi tím pochopil že tyto úvahy jsou jen začátkem cesty nikoli konečným řešením. Snaha odvést část odstředivé energie jiným směrem je správná, ale jedná se o vidění dílčího mechanismu a nejprimitivnější prvoplánovou vizi aby se měl badatel vůbec o co opřít. Zavěšené hmotnosti nedovolíme dostoupit do jejího bodu určení a ona nám na vložené překážce odevzdá část odstředivé energie jiným směrem. Takže stačí vzít Vokovu pánev, nejlépe lehkou hliníkovou, otočit jí dnem vzhůru a a
15. února 2011 v 19:23
Petr Pan
Základní princip tohoto pohonu jsem nechal patentovat právě pro to aby nebyl využíván pro zbrojení. Pokud bude někdo tuto technologii využít, musí zaručit její bezpečnost. Nebude prodána jedné firmě a nebude nikdy k využití jen pro jednu stranu. Bude dostupná každému, kdo zaručí její bezpečné používání.
Jen díky patentování je možné toto regulovat. Nicméně je jasné že spousta mocipánů začne tuto technologii využívat bez svolení. Myslím si ale že většina světa si na to vytvoří pravidla a donutí tyto odpadlíky k poslušnosti.
<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   další > | na konec >>