Svet-Stranek.cz
Nezávazné úvahy na téma antigravitace a gravitace
ANTIGRAVITACE

diskuze:Nezávazné úvahy na téma antigravitace a gravitace

diskuze

Jak vzniká gravitace?
Jak definovat antigravitaci?
jméno / nick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
otevřít smajllíky
21. března 2013 v 19:06
váleček
Omlovám se v oddílech s rozpisem mocnin se zcela rozjelo formátování což je vina zde použitého textového editoru.Text není ve sloupcích jak měl být a tak nesrozumitelný
21. března 2013 v 19:01
váleček
sTAVBA STRUKTURY PROSTORU A HMOTY

Je celkem 10 neuzavřených nesdílených rozměrů n=1+2+3+4=10 a jeden nesdílený uzavřený jednorozměrný zacyklený (kruhovitý).Maximální počet rozměrů jediného objektu hmoty je 4.

Hmota i prostor se skládají podle stejných zásad z jednotných základních bloků které jsou poskládány z jednorozměrných superstrun.Superstuna je polární objekt má složení -1,0,+1 je tedy ze dvou singulárních částí. Její existence je založena na porušení supersymetrie -1+1=0.Vězte že jde o "nic" rozdělené přesně na dvě půlky,které však nemohou být zcela stejné,protože -1 není totéž co +1.Protože je nesymetrie vlastně porušením zákona o zachování hmoty a energie je tento stav neudržitelný a je nucen zaniknout +1-1=0.Ovšem během své existence superstuna vyzářila bezrozměrné (singulární) kvantum energie které vytvořilo právě ten rozdíl mezi +1 a -1.
Tuto energii už z pole při sloučení zpět nedostane a tak tak součet +1a-1 není zcela nulový,takže hmota nezaniká a následuje další rozpad. A toto se opakuje donekonečna v uzavřené časové smyčce ve formě oscilace a tvoří to základ existence veškeré hmoty a energie.
Dá se říct že "vše" existuje na podkladě nevyřešitelného zadlužení a sama neřešitelnost je základem věčné existence.
21. března 2013 v 19:01
váleček
Prosím přijměte předpoklad že hmota a prostor(rozměr) a energie(rychlost=pohyb) je v zásadě společný projev stejné příčiny.Pod tímto textem je rozklad první až čtvrté mocniny.V prvním sloupci je číslice udávající počet vytvořených bodů prostoru či hmoty.V dalším sloupci je příslušná mocnina pro 1 až 4rozměrný prostor.Sloupce R1,R2,R3 jsou tvořeny čísly které udávalí rozdíl mezi sousedními čísly předchozího sloupce.Tyto čísla vlastně udávají počet superstrun ve virtuální částici která kvantitativně naplňuje rozdíl mezi dvěma sousedními stavy hmoty či energie.Nejzajímavější je sloupec KR=konstantní rozdíl který udává počet superstrun na tvorbu základního stavebního bloku pro tento rozměr.Kolem nulového bodu dochází k určitým matematickým nepravidelnostem způsobených polaritou + a - ,která při sudé mocnině dává vždy kladný výsledek ať už je číslo kladné či záporné.Tady to je nutné pořád brát jako vzdálenost mezi intervaly bez ohledu na znaménko.

Jednorozměrný prostor i hmota má základní blok z jediné superstruny, sloupec KR=1.Hmota se při zvětšování svého jediného rozměru řetězí 1+1+1+1+1... atd.

Dvourozměrný prostor a hmota má základní blok složený ze dvou superstrunsložených do kříže, uzlový bod propojení je nulový střed superstruny -1,0,+1. Pro zvětšení plochy se superstruny síťují v počtu 1+3+5+7+9 podle sloupce R1. Nejmenší částice je KR=1x2=2
21. března 2013 v 19:00
váleček
Třírozměrný prostor a hmota má základní blok složený ze šesti superstrun,tj.jde o tři dvourozměrné plochy se společným středem všech 3 ploch,které jsou pootočeny navzájem o 90 stupňů. Pro hmotu to platí jen pokud se hmota nepohybuje,pokud se však pohybuje, pak se rozměr ve směru pohybu sklápí až při rychlosti světla dosáhne 90 stupňů a splyne s rozměry kolmými ke směru pohybu.Zvětšování rozměrů dochází kubickou mřížkou virtuálními částicemi s počtem superstrun 1+7+19+37+61 v sloupci R1 a 6+18+24+30 v R2,sloupec KR=1x2x3=6


Čtyřrozměrný prostor a hmota má základní blok složený z 24 superstrun,KR=1x2x3x4=24,
Popis struktury je nad mé síly představivosti,protože tohle už obsahuje vzájemně sdílené rozměry na stranách které by byly v třírozměrném zobrazení prostoru na portějších stranách a přesto propojené což si představit nelze.
21. března 2013 v 18:59
váleček
PRVNÍ MOCNINA=jednorozměrná hmota(prostor)=přímka,uzavřená či neuzavřená křivka

ČÍSLO MOCNINA KR=1

-2 -2
-1
-1 -1
-1
0 0
1
1 1
1
2 2
21. března 2013 v 18:59
váleček
DRUHÁ MOCNINA=dvourozněrná hmota(prostor)=plocha


ČÍSLO MOCNINA R1 KR=1X2=2
-2 4
-3
-1 1 -2 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
-1
0 0 -2 POLARITNÍ ANOMÁLIE NULY
1
1 1 2 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
3
2 4 2 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
5
3 9 2 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
7
4 16 2 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
9
5 25
21. března 2013 v 18:58
váleček
TŘETÍ MOCNINA=třírozměrná hmota(prostor)=objem

ČÍSLO MOCNINA R1 R2 KR=1X2X3=6
-2 -8 -12
-7 -6 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
-1 -1 -6
-1 -6 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
0 0 0
1 6 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
1 1 6
7 6 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
2 8 12
19 6 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
3 27 18
37 6 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
4 64 24
61 6 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
5 125 30
91
6 216
21. března 2013 v 18:58
váleček
ČTVRTÁ MOCNINA=čtyřrozměrná hmota(prostor)=super objem ve 4 paraelně propojených dimenzích

ČÍSLO MOCNINA R1 R2 R3 KR=1X2X3X4=24
-3 81 110
65 60
-2 16 50 24 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
15 36
-1 1 14 24 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
1 12
0 0 2 24 NEPOLARITNÍ ANOMÁLIE NULY
1 12
1 1 14 24 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
15 36
2 16 50 24 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
65 60
3 81 110 24 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
175 84
4 256 194 24 KONSTANTNÍ PŘÍRŮSTEK
369 108
5 625 302
671
6 1296
14. března 2013 v 00:11
Fekal Storry
:) ...no pročetl sem si toho tady víc, i na jinych odkazech a musím se pousmát nad všelijakými teoriemi jak cestovat vesmírem rychlostmi blízkými rychlostí světla. Ani v jedné není uvedeno jak pak zastavit)))
13. března 2013 v 23:53
Fekal Storry
...jejda nějak se to tam nevlezlo, ten zbytek.... ....no nevadí, ten kdo chce, ví kde hledat.
13. března 2013 v 23:50
Fekal Storry
Je na škodu, že jsem na tuto stránku narazil až nyní (to jest 13.3 letos), protože časová prodleva od posledního příspěvku( ,,Admin holocaust,,) je natolik veliká. Že dost pochybuju o tom, kam až se se svéma úvaham dostanem. Proto bych touto cestou požádal Válečka a PetrPan(u) , pokud ovšem mají zájem. A tím zájmem myslím, zájem někam posunout toto téma, nejlépe k použitelným závěrům. Nechť se spojí s mým druhým já Dutohlavem ( Dutohlav@atlas.cz) (popřípadě Facebook David Altmann) Protože po přečtení příspěvků jsem nabyl dojmu, že to smysl MÁ. Doufám,že se tak i stane(i přes tu malou pravděpodobnost) protože víc hlav víc ví. Ta moje má sice obří kapacitu ale než bych všechny ty data nacucal abych snima mohl pracovat, tak do té doby vytuhnu. Váleček má luxusní vědecký informace, rozumí jim a chápe je tak jak byly definovány. PetrPan má luxusní touhu po zodpovězení této otázky, jenž ho donutila vytvořit tuto stránečku. a Já, já vám řeknu kterým směrem a na co se máte dívat abysme uviděli cestu(směr) kterým se vydat a dojít minimálně o jeden krok dál v této tématice. A moje motivace? Namíchnout Stévna Howkinga tak že se zvedne z křesla a bude zase chodit,aby mohl dojít k hrobu Bertíka Einstejna,vykopal ho,probudil jej (facka nebo polibek i zatřepat stačí) a řekl mu ,,Spletl ses, tak to koukej spravit ať si netrhnu ostudu že sem si koupil vedle tebe hrob pro sebe) Ochutnávka z mejch otázek které si kladu: Jak vytvořit uměle gravitaci? Je gravitace v celém spektru hmoty nebo jen v tom námi viditelném pásmu? Jak mohli vědci přijít s tak divnou myšlenkou jako je velký třesk? Je opravdu temná hmota temná? Je pravdivá teorie relativity když byla vymyšlena ,,z jednoho bodu,, ? Jak dokopat vědce aby si přestali hrát ,,kuličky,, v CERNU a začli hrát KOULE.? Proč si lidstvo myslí, že jejich závěry z toho mála co vidí jsou správné, když sme teprve na začátku? Proč
22. ledna 2013 v 03:39
PetrPan
Děkuji všem za příspěvky do diskuze. Zároveň se omlouvám všem jejich příspěvky jsem jako administrátor tohoto fóra smazal. Tyto příspěvky byli jen pliváním na snahu a myšlenky ostatních. Je my úplně jedno co je a není potvrzená pravda, co je jen myšlenka nebo třeba blábol v opojení alkoholu. Všechno je v této diskuzi možné. Jediné co zde nechci vidět je očerňování a zesměšňování druhých, bez věcného a logického zdůvodnění! Čas poznání a uvedení nových technologií do praxe nadchází ,a ti co stále chtějí energie z fosilních paliv a motory na benzín a naftu ať si najdou jinou diskuzní skupinu!
21. ledna 2013 v 20:37
váleček
Navrhuji diskuzní téma "Co je to setrvačná síla a jak vzniká?"
18. ledna 2013 v 09:22
David
Dnes večer je pořad o " temné" hmotě a energii na " dvojce" ve 20.5O.
16. ledna 2013 v 09:04
Filip
Davide, je všeobecně známo, že rychlost rozpínání Vesmíru není omezena konstantou c... Tento poznatek navíc neodporuje obecné teorii relativity...
13. ledna 2013 v 12:57
Toník
Tak. Jak vzniká gravitace a hypotézy o ní je debata k zamyšlení a může být zavádějící, pokud neznáme To, Co je samotný člověk. Nehmotná bytost, vznášející se v prázdnotě vesmíru. Tak jako vše kolem.
Má zkušenost ze světa i vlastní.
Potkal jsem člověka, který pouhou myšlenkou zvedl kus železa. Stál jsem 2m od člověka, který byl uspán člověkem a pak zvednutý do vzduchu.Levitace.To se stalo v Rožnově pod Rdhoštěm ve skanzenu a byla to atrakce na trzích, na kterou koukalo asi 200lidí. Pocit byl u mne při tomto čarovném kousku, jako vnímání obrovského magnetického pole, šířícího se od předvádějících.
Když jsem jednou vylezl ze snu, protože jsem se rozhodl a ocitl jsem se v naprosté temnotě s pocitem obrovského tlaku na tu ubohou kuličku v temném časoprostoru, která byla mnou samotným a vycházelo zní světlo. Prosil jsem Boha o pomoc, protože jsem si nevěděl rady a nic jiného mne nenapadlo. Pak jsem byl vtažen do těla a probudil se.
Jak se dnes dívám na gravitaci.
Tuším, že středem každé částice i nás samotných je absolutní prázdnota vesmíru (Vědomi - Bytí) a to je podstatou všeho. Proto ten tlak na to kuličku. Pravý život za myšlenkami a vším, Co můžeme pozorovat a tvořit.
Jsme to my sami i celý vesmír kolem, tak jak to učí staré Védské spisy našich předků. Žijeme v prázdnotě univerza a i zde ve hmotě, díky tělu a 5 smyslům, které jsme si tak vědomě vytvořili.
Jsme vlastně neexistujícím a beztvarým vědomím. Myslí - kvantovým polem univerza, tak jako vesmír kolem, protože v mysli vzniká a je také jí samotnou vnímán. Kvantová fyzika to Ví.
Proto.
Chce se tak vesmír vrátit ke své původní podstatě? K prázdnotě v sobě samém, tím že energie (hmota) je přitahována k této prázdnotě, tvoří shlukováním k sobě onu hmotu a tím nám se pak jevící, jako gravitace (myšlenka) v této hmotě a nebo je gravitace prapúvodní prázdnota vesmíru a hmota nás jen klame? Je vesmír jen naší vlastní myšlenkou vyvěrající z této prázdnoty (Vědomí jsem) a tím se díky představě mysli i rozpíná
13. ledna 2013 v 11:30
jan
Když USA odtajní své supertajné dokumenty s výsledky zkoumání mimozemkých plavidel a bytostí, budeme všichni mnohem moudřejší a chytřejší. Když se jejich dopravní prostředky pohybují v ovzduší bez problémů rychlostí 10 000 km/hod. bez problémů s třením a zahříváníém, svědčí to o tom, že jsou chráněny silovým polem. Pak se mohiou objevovvat i v takové blízkosti Slunce, kdy by se jiní dávno vypařili. Od nich se učme a poučme, konečně! Jsme jenom začátečníci, existují však civilizace, kteé jsou miliony let před námi. O čem se asi budeme bavit s (inteligentními) králíky? Jen je budeme pozorovat a dedukovat pohnutky jejich činů. Pokud nád neohrožují, necháme je, ať se svobodně vyvíjejí. Až se dostanou na vyšší úroveň, pak bude o čem s nimi mluvit. Chápete?
31. prosince 2012 v 03:13
váleček
Věda nemá na gravitaci a její podstatu odpověď.
Co se týče antigravitace je to zcela nevhodný a pitomý název.
Gravitace není v žádném případě přitažlivá síla ale je to tlak!
Vůbec žádné "přitažlivé síly" neexistují, je to jen nevhodně a mylně interpretovaná síla tlaku.
Takzvaný prázdný prostor má ve skutečnosti věší hustotu hmoty (černé hmoty)
než to co my nazýváme hmotou což je hmota složená z atomů.

Podstatu gravitace a slabých i silných interakcí hmoty popisuje sjednocená teorie polí.
Už Enstein na závěr svého života pravděpodobně dospěl k řešení sjednocené teorie polí a to na základě rozboru výsledků takzvaného Filadelfského experimenu kde spolu s vynálezcem Teslou dokázali sestrojit cosi nevídaného. Původně byl experiment zadán armádou USA a měl dosáhnout neviditelnosti námořní lodi.Místo toho stvořili něco zcela jiného, dosáhli časového i prostorového warpu. První i druhý experiment měly katastrofické následky a vlastně samovolně pokračují dodnes a vlasně budou trvat do nekonečna protože se proces vymknul kontrole protože byl řízen z venku a nikoli z pokusného objektu a ten unikl z dosahu.
Warp je ve skutečnosti fyzikou mimo naši fyzickou realitu. Rotujícími elektromagnetickými poli byl vytlačen náš časoprostor mimo pokusný objekt.Při prvním pokusu nebylo zajištěno vytvoření vlastního nezávislého časoprostoru pro pokusný oběkt ani lidské subjekty na něm,při druhém pokusu byly již nepříliš úspěšné pokusy o tzv. časový zámek,který měl ochránit lidi.

Warp je klíčem ke skutečnému kosmickému pohonu,vlastně využívá gravitační princip ale je to zcela nový princip.Nepohybuje se objektem v prostoru ale prostorem okolo objektu. Objekt si vytváří před sebou "neprostor" ,možná by stačil i částečně naředěný prostor.Jde vlastně o podobnou věc jako by ste si před sebou otevřeli elektromagneticky svou vlastní černou díru do které trvale padáte ale protože ji před sebou sami ovíráte jako zip v prostoru nikdy do ní vlastně nespadnete. Za vámi se zase zip v pros
31. prosince 2012 v 01:50
váleček
Úvaha o relativní fyzice

Popravdě čas, hmotnost ani délka nejsou vlastně základními fyzikálními jednotkami jak vás učili ve škole.Ve skutečnosti jsou to vlastně "funkce rychlosti pohybu hmoty" jak nám říkají známé vzorečky pana Ensteina který říká že:
a) energie je součinem hmotnosti při nulové rychlosti a druhou mocninou rychlosti
což platilo vlastně už od pana Newtona pro kinetickou energii
b) při rychlostech blízkých rychlosti světla se děje toto:
1) zkracuje se délkový rozměr hmoty ve směru pohybu, při mezní rychlosti což
poněkud nesprávně nazýváme rychlostí světla ve vakuu je hmota pro vnějšího
pozorovatele (který není součástí této urychlené hmoty) zkomprimována do
dvourozměrného prostoru,-chybí rozměr ve směru pohybu .
2) při rostoucí rychlosti se zvyšuje hmotnost tělesa, při mezní rychlosti je nekonečná
3) při rostoucí rychlosti se zpomaluje běh času,při mezní rychlosti se čas zastaví
Vztahy transformace hmoty,délky a času v závislosti na rychlosti pohybu jsou vlastně
vzájemnou tranformací mezi funkcemi úhlů Sinus,Cosinus a Tangens kde je úhel zadán
vzájemným poměrem druhé mocniny mezní rychlosti světla a rychlostí pohybující se
hmoty. Což je vlastně poměrem "vlnoploch" ve směru pohybu.
Vlnoplocha rozměru ve směru pohybu, se při vzrůstající rychlosti jaksi "sklápí" do směru příčného ke směru pohybu a při mezní rychlosti světla je to o 90 stupňů. Hmota stratí jeden rozměr a to délku ve směru pohybu což je vlastně komprese 3 rozměrného prostoru na 2 rozměrný, tím dosáhne nekonečné hustoty a nic už se uvnitř hmoty nedokáže pohnout a tím mizí i čas.Vlastně by mělo jít o dvourozměrnou obdobu trojrozměrné černé díry,že? Hmota při této rychlosti zřejmě dosahuje rychlosti při které je v maximální míře vyčerpána možnost rychlosti přenosu hmoty z jednoho bodu prostorové sítě na druhý sousední. Ale co když lze přeskočit bod
31. prosince 2012 v 01:12
váleček
Co je temná hmota a jak funguje gravitace?
Gravitaci způsobuje temná hmota a temná energie.Což je vlastně obecně totéž
za předpokladu že se tato temná hmota pohybuje,-jen z jiného úhlu pohledu.

Pro zjednodušení si představte asi toto:
1) částice temné hmoty se pohybují vesmírem všemi směry a vytvářejí pole které je
vlastně tím co nazýváme "prostor" tedy vlasně prázdný prostor. Tam kde toto pole
není nemůže existovat to čemu říkáme "hmota", ta je udržována a vlastně i energeticky
napájena právě z tohoto pole které můžeme klidně nazvat "polem strukturální integrity
hmoty".Temná hmota je médiem v kterém může být uložena hmota a prostory s více
rozměry než 1 které vznikají síťováním ,což je synchronisace kmitů sousedních částic.

Hmota vržená do "neprostoru" kde toto pole není se okamžitě rozpadá na částice a tím vlastně vytváří nový prostor za efektu totožného s tím co se nazývá "velký třesk".
Toto je efekt využívaný při takzvaném čerpání energie z "vakua" nebo nulového prostoru
či nulového bodu.

2) temná hmota se skládá z nejmenších částic které lze nazvat superstrunami a mají
jen jeden délkový rozměr a jeden časový rozměr daný frekvencí stojatých kmitů ve směru
tohoto jediného rozměru který má omezenou délku. Ve vesmíru vytvářejí pole které není všude stejně homegenní a připomíná pórovitou houbu.Proměnná hustota pole způsobuje gravitační tlak který tlačí hmotu z vláken houby směrem do pórů.

3) Gravitace vzniká jako spád (gradient) mezi oblastmi s různou hustotou pole.
Ta může vzniknout více způsoby. Už při samotném velkém třesku se prvotní hmota nešířila všemi směry stejně a dovoluji si tvrdit že ani nevznikala na jednom místě v jediné chvíli. Myslím že to mělo strukturu houby už od začátku a hmota vznikala v jakýchsi vláknech která se sesíťovala.

Další možností vzniku gravitace je vznik gravitačního gradientu odstíněním toku částic z jednoho směru,toto je typické v blízkosti hmotných těles ,planet,hvězd,galaxií
<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   další > | na konec >>